ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PROBĚHNE VE STŘEDU 1. 9. 2021

25.08.2021

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 2. 9. 2021