Zápis do školní družiny - školní rok 2020/2021

26.08.2020

Zápis do školní družiny se uskuteční v úterý 1. 9. 2020 ve škole Na Lužci v době od 7:35 do 9:00 hodin. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!

Provoz školní družiny začíná ve středu 2. 9. 2020. Další informace o ŠD (kritéria přijímaní žáků, přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině, údaje
o platbě,...) získáte na stránkách školy.