ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI 2023

21.03.2023

Zápis pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti:

6.6.2023 – vydávání žádostí v ředitelně mateřské školy od 9-11 hodin a od 16 do 17 hodin.

13.6.2023 – příjem žádostí v ředitelně mateřské školy od 10 – 14 h

Žádost o přijetí v dvojjazyčné podobě je možné vyplnit na místě 6.6.2023. S sebou si vezměte osobní doklady dítěte a doprovázející osoby. Potvrzení lékaře je součástí žádosti o přijetí dítěte. Nemusí mít dět,i pro které bude předškolní vzdělávání od 1.9.2023 povinné.

V případě dotazu je možné se obrátit na Mgr. A. Burešovou, tel. 774 753 921