Změna ceny úhrady za stravu.

18.06.2020

informace k bezhotovostní platbě stravného pro ZŠ a MŠ od 1.9.2020 


Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - příloha č. 2, jsou do

věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém

dosahují tohoto věku (školní rok od 1.9. do 31.8.)

- strávníci 7 - 10 let 616,00 Kč (22 dní x 28,00 Kč)

- strávníci 11 - 14 let 660,00 Kč (22 dní x 30,00 Kč)

- strávníci 15 a více 682,00 Kč (22 dní x 31,00 Kč)

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně - na konci školního roku, tj. 30.6.

kompletní informace zde >>>