Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

01.09.2020

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že s platností od 25. 8. 2020 byl školský zákon doplněn o zvláštní pravidla pro případ krizového opatření, mimořádného opatření nebo karantény. Tato úprava uzákoňuje povinnost distančního vzdělávání. Tato povinnost se vztahuje na školy i žáky. Jsme připraveni v případě potřeby toto vzdělávání poskytovat a současně věříme, že taková situace výrazně nenaruší školní rok.

Vedení školy  

§ 184a školského zákona - platí nově od 25. 8. 2020

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.