Průběh testování - doplnění

26.08.2021

Testování bude probíhat 1. (2.), 6. a 9. září ve třídách.

V případě pozitivního výsledku 1. a 6. září musí testovaný žák opustit třídu, rodiče nahlásí výsledek školního testu dětské=mu lékaři, ten nařídí potvrzující PCR test. Při negativním výsledku se žák vrací do školy.

V případě pozitivního výsledku 9. září odchází celá třída, pozitivně testovaný žák podstoupí PCT test. Při negativním výsledku se všichni vrací do školy, při pozitivním výsledku rozhodne KHS o nařízení karantény.

Při návratu do školy po prodělání nemoci doloží žák buď negativní PCR test nebo lékařské potvrzení o ukončení karantény.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.),nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Když žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Rodič musí nepřítomnost žáka řádně omluvit, nárok na distanční výuku nevzniká. Zodpovědnost za vzdělávání žáka přejímá zákonný zástupce.