Od 13. 9. 2021 neplatí povinnost škol zajistit screeningové testování žáků. Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách. 

Základní škola
a mateřská škola
Lázně Bohdaneč

VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST 

Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč, 533 41

Co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

20. 9. 2021 bude v důsledku přerušení dodávky elektrického proudu informační systém Bakaláři nedostupný. 

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky na den 27. 9. 2021 ředitelské volno.

1.září bude strava vydávána v čase 11.00 - 12. 30 h. Kdo nemá nemá o oběd tento den zájem, musí si jej odhlásit u vedoucí ŠJ pí.Šoltové - tel. 773 931 203

Zahájení školního roku proběhne 1. září v 7. 45 hodin před budovou základní školy Na Lužci. Po přivítání se děti odeberou se svými p. učitelkami do tříd. Nepřezouvají se. Rodiče mohou vstoupit s dítětem do třídy. Pro stup rodičů do školy platí standartní pravidla: je možný, pokud je rodič alespoň 14 dnů po 2. očkovací dávce, nebo ve lhůtě do...

Podle rozhodnutí MŠMT proběhne ve dnech 1.9, 6.9. a 9.9. 2021 screeningové testování žáků , které má umožnit získat komplexní informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které...

NABÍDKA PRÁCE SPRÁVCE HALY Pracovní poměr - doba neurčitá, plat 17250,- až 19770,- Plný pracovní úvazek 40 hodin týdně / 2 směny E-mailem: chvojkova@halalb.cz nebo telefonem: 774 753 990

další starší informace a články?

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341   
📩 E-mail: skola@skolalb.cz 

IČO: 72563575 
Bankovní spojení: 19-2512110237/0100
Datová schránka: eqjmnep 

RED-IZO: 691004455 

Příspěvková organizace  
Zřizovatel: 
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz 

Ředitel:
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby 
☎ 420 774 753 911  
luptovsky.jan@skolalb.cz 

  telefony:

774 753 919   zástupkyně ředitele  pro ZŠ

774 753 921  zástupkyně ředitele pro MŠ

774 753 980  sborovna I.stupeň 

774 753 988  sborovna II.stupeň

608 172 559  výchovná poradkyně 

774 753 920  kancelář, ekonomka

773 931 203   školní jídelna

774 753 918   školní družina

GPS: 50.0753019N, 15.6787928E 

[ rozmístění budov  / mapy ]