Základní škola
a mateřská škola
Lázně Bohdaneč

Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč, 533 41
VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST
 


jak obejít chybu při přístupu do Jídelníčku iCanten (certifikátu)   návod>>>

Co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

* * *     +++  n  ~

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby zástupce žáků do školské rady.

bruslení rodičů s dětmi organizuje Sdružení rodičů a přátel školy Lázně Bohdaneč dne 24.3.2024 od 16:15 do 17:15 v malé hale Enteria Arény v Pardubicích, Sukova tř. 1735.

další starší informace a články?

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341   
📩 E-mail: skola@skolalb.cz 

IČO: 72563575 
Bankovní spojení: 19-2512110237/0100
Datová schránka: eqjmnep 

RED-IZO: 691004455 

Příspěvková organizace  
Zřizovatel: 
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz 

Ředitel:
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby 
☎ 420 774 753 911  
luptovsky.jan@skolalb.cz 

  telefony:

774 753 919   zástupkyně ředitele  pro ZŠ

774 753 921  zástupkyně ředitele pro MŠ

774 753 980  sborovna I.stupeň 

774 753 988  sborovna II.stupeň

608 172 559  výchovná poradkyně 

774 753 990  kancelář, ekonomka

773 931 203   školní jídelna

774 753 918   školní družina

GPS: 50.0753019N, 15.6787928E 

[ rozmístění budov  / mapy ]