Co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

Ski Fanatic outdoorová organizace pořádá v měsících leden, únor a březen 2021 lyžování a snowboarding pro děti ze základních škol. Kurz se skládá z deseti vyučovacích hodin obsažených v pěti lekcích a je určen pro žáky prvního stupně ZŠ. Náplní kurzu je skupinová výuka základních i pokročilých lyžařských a snowboardových dovedností. Děti budou...

informujeme Vás, že s platností od 25. 8. 2020 byl školský zákon doplněn o zvláštní pravidla pro případ krizového opatření, mimořádného opatření nebo karantény. Tato úprava uzákoňuje povinnost distančního vzdělávání. Tato povinnost se vztahuje na školy i žáky. Jsme připraveni v případě potřeby toto vzdělávání poskytovat a současně věříme, že taková...

Pokud je pozitivní dítě/žák/student, učitel nebo jiný zaměstnanec školy - místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů a o protiepidemických opatřeních, přičemž jeden nakažený neznamená...

další starší informace a články?

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341   
📩 E-mail: skola@skolalb.cz 

IČO: 72563575 
Bankovní spojení: 19-2512110237/0100
Datová schránka: eqjmnep 

RED-IZO: 691004455 

Příspěvková organizace  
Zřizovatel: 
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz 

Ředitel:
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby 
☎ 464 600 310  
luptovsky.jan@skolalb.cz 

  telefony:

774 753 919   zástupkyně ředitele  pro ZŠ

774 753 921  zástupkyně ředitele pro MŠ

464 600 314  sborovna I.stupeň 

464 600 313  sborovna II.stupeň

608 172 559  výchovná poradkyně 

774 753 920, 464 600 312 kancelář, ekonomka

773 931 203   školní jídelna

774 753 918   školní družina

GPS: 50.0753019N, 15.6787928E 

[ rozmístění budov  / mapy ]