testování žáků   -   postup, instruktáž

Základní škola
a mateřská škola
Lázně Bohdaneč

VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST 

Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč, 533 41

Co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a...

Na základě manuálu MŠMT jsme upravili organizaci výuky ve škole, abychom dodrželi nastavená hygienická pravidla a návrat dětí proběhl v co největší pohodě, bez zbytečného stresu a obav. Příprava byla složitá, neboť probíhala ve velmi krátkém čase, oficiální pokyny přišly do školy ve čtvrtek brzy ráno. Doufáme, že se nám to alespoň částečně podařilo...

dovolujeme si vás informovat o výsledcích sportovní soutěže, která na naší škole proběhla během měsíce února a března. Soutěže se zúčastnilo 106 žáků druhého stupně a 15 žáků prvního stupně. Pořadí prvních 20 účastníků najdete v tabulce. Tito žáci obdrží věcné ceny. Všichni ostatní, kteří splnili podmínky, jsou oceněni jedničkami z TV (viz...

Zápis do 1. ročníku proběhne v termínu 19. - 22. dubna 2021. Týká se dětí narozených mezi 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče dětí, kteří chtějí požádat o odklad povinné školní docházky, podají v době zápisu žádost o odklad.

další starší informace a články?

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341   
📩 E-mail: skola@skolalb.cz 

IČO: 72563575 
Bankovní spojení: 19-2512110237/0100
Datová schránka: eqjmnep 

RED-IZO: 691004455 

Příspěvková organizace  
Zřizovatel: 
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz 

Ředitel:
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby 
☎ 420 774 753 911  
luptovsky.jan@skolalb.cz 

  telefony:

774 753 919   zástupkyně ředitele  pro ZŠ

774 753 921  zástupkyně ředitele pro MŠ

774 753 980  sborovna I.stupeň 

774 753 988  sborovna II.stupeň

608 172 559  výchovná poradkyně 

774 753 920  kancelář, ekonomka

773 931 203   školní jídelna

774 753 918   školní družina

GPS: 50.0753019N, 15.6787928E 

[ rozmístění budov  / mapy ]