strava ZŠ   / 1. stupeň   /   balíčky 

Co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

od 8. června je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací, třídnických hodin a socializačních aktivit. Tyto konzultace rovněž slouží k vyzvednutí osobních věcí a potřeb žáků a k odevzdání učebnic. Nejedná se o výuku v obvyklém uspořádání, ale o konzultace k učivu. Hlavním zdrojem vzdělávání...

Dle usnesení vlády je od 25. května 2020 možná výuka žáků 1. stupně ZŠ. Tato výuka je dobrovolná. Dle pokynů z MŠMT o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který stanovuje podmínky, za kterých bude žákům umožněn vstup a pobyt ve škole, bude výuka na naší škole probíhat následující formou.

další starší informace a články?

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341   
📩 E-mail: skola@skolalb.cz 

IČO: 72563575 
Bankovní spojení: 19-2512110237/0100
Datová schránka: eqjmnep 

RED-IZO: 691004455 

Příspěvková organizace  
Zřizovatel: 
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz 

Ředitel:
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby 
☎ 464 600 310  
luptovsky.jan@skolalb.cz 

  telefony:

774 753 919   zástupkyně ředitele  pro ZŠ

774 753 921  zástupkyně ředitele pro MŠ

464 600 314  sborovna I.stupeň 

464 600 313  sborovna II.stupeň

608 172 559  výchovná poradkyně 

774 753 920, 464 600 312 kancelář, ekonomka

773 931 203   školní jídelna

774 753 918   školní družina

GPS: 50.0753019N, 15.6787928E 

[ rozmístění budov  / mapy ]