Novinky

co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

od 8. června je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací, třídnických hodin a socializačních aktivit. Tyto konzultace rovněž slouží k vyzvednutí osobních věcí a potřeb žáků a k odevzdání učebnic. Nejedná se o výuku v obvyklém uspořádání, ale o konzultace k učivu. Hlavním zdrojem vzdělávání...

Dle usnesení vlády je od 25. května 2020 možná výuka žáků 1. stupně ZŠ. Tato výuka je dobrovolná. Dle pokynů z MŠMT o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který stanovuje podmínky, za kterých bude žákům umožněn vstup a pobyt ve škole, bude výuka na naší škole probíhat následující formou.

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků není povinná, bude se řídit následujícími pravidly: