Novinky

co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

děkujeme za spolupráci v období distanční výuky. Uvědomujeme si, že toto období bylo pro Vás velmi náročné a oceňujeme, že jste věnovali svůj čas a úsilí vzdělávání dětí. Přejeme Vám i dětem krásné léto a těšíme se na shledání na podzim.

od 8. června je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací, třídnických hodin a socializačních aktivit. Tyto konzultace rovněž slouží k vyzvednutí osobních věcí a potřeb žáků a k odevzdání učebnic. Nejedná se o výuku v obvyklém uspořádání, ale o konzultace k učivu. Hlavním zdrojem vzdělávání...

Dle usnesení vlády je od 25. května 2020 možná výuka žáků 1. stupně ZŠ. Tato výuka je dobrovolná. Dle pokynů z MŠMT o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který stanovuje podmínky, za kterých bude žákům umožněn vstup a pobyt ve škole, bude výuka na naší škole probíhat následující formou.