Novinky

co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky na den 27. 9. 2021 ředitelské volno.

1.září bude strava vydávána v čase 11.00 - 12. 30 h. Kdo nemá nemá o oběd tento den zájem, musí si jej odhlásit u vedoucí ŠJ pí.Šoltové - tel. 773 931 203

Zahájení školního roku proběhne 1. září v 7. 45 hodin před budovou základní školy Na Lužci. Po přivítání se děti odeberou se svými p. učitelkami do tříd. Nepřezouvají se. Rodiče mohou vstoupit s dítětem do třídy. Pro stup rodičů do školy platí standartní pravidla: je možný, pokud je rodič alespoň 14 dnů po 2. očkovací dávce, nebo ve lhůtě do...

Podle rozhodnutí MŠMT proběhne ve dnech 1.9, 6.9. a 9.9. 2021 screeningové testování žáků , které má umožnit získat komplexní informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které...

NABÍDKA PRÁCE SPRÁVCE HALY Pracovní poměr - doba neurčitá, plat 17250,- až 19770,- Plný pracovní úvazek 40 hodin týdně / 2 směny E-mailem: chvojkova@halalb.cz nebo telefonem: 774 753 990


Volba členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne formou ankety v systému Bakaláři dne 28. 6. 2021, od 8.00 - 20.00, nebo osobním hlasováním ve škole Masarykovo náměstí dne 28. 6. 2021, od 14.30 -17.00.