Novinky

co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a...

Na základě manuálu MŠMT jsme upravili organizaci výuky ve škole, abychom dodrželi nastavená hygienická pravidla a návrat dětí proběhl v co největší pohodě, bez zbytečného stresu a obav. Příprava byla složitá, neboť probíhala ve velmi krátkém čase, oficiální pokyny přišly do školy ve čtvrtek brzy ráno. Doufáme, že se nám to alespoň částečně podařilo...

dovolujeme si vás informovat o výsledcích sportovní soutěže, která na naší škole proběhla během měsíce února a března. Soutěže se zúčastnilo 106 žáků druhého stupně a 15 žáků prvního stupně. Pořadí prvních 20 účastníků najdete v tabulce. Tito žáci obdrží věcné ceny. Všichni ostatní, kteří splnili podmínky, jsou oceněni jedničkami z TV (viz...

Zápis do 1. ročníku proběhne v termínu 19. - 22. dubna 2021. Týká se dětí narozených mezi 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče dětí, kteří chtějí požádat o odklad povinné školní docházky, podají v době zápisu žádost o odklad.

Vážení rodiče,
oznamujeme, že z důvodu zajištění ochrany zdraví žáků bude provoz ŠJ od 2. 3. 2021 přerušen. Informace o délce přerušení budou upřesněny podle instrukcí KHS. Všichni žáci mají obědy odhlášené. Děkujeme za pochopení.
Jan Ľuptovský