Novinky

co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

NABÍDKA PRÁCE SPRÁVCE HALY Pracovní poměr - doba neurčitá, plat 17250,- až 19770,- Plný pracovní úvazek 40 hodin týdně / 2 směny E-mailem: chvojkova@halalb.cz nebo telefonem: 774 753 990


Volba členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne formou ankety v systému Bakaláři dne 28. 6. 2021, od 8.00 - 20.00, nebo osobním hlasováním ve škole Masarykovo náměstí dne 28. 6. 2021, od 14.30 -17.00.

Vážení rodiče,
od 17. 5. 2021 se obnovuje prezenční výuka pro všechny ročníky základní školy bez omezení.
Školní družina bude v provozu v běžném režimu.
Režim testování se mění na 1x týdně pro všechny žáky, vždy první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.
Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci přihlášené.
Zatím nemáme...

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a...

Na základě manuálu MŠMT jsme upravili organizaci výuky ve škole, abychom dodrželi nastavená hygienická pravidla a návrat dětí proběhl v co největší pohodě, bez zbytečného stresu a obav. Příprava byla složitá, neboť probíhala ve velmi krátkém čase, oficiální pokyny přišly do školy ve čtvrtek brzy ráno. Doufáme, že se nám to alespoň částečně podařilo...