Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy 2019-2020

30.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

Přehled informací k přijímacímu řízení najdete v přiloženém souboru.

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský