Zápis do 1. ročníku

21.03.2021

Zápis do 1. ročníku proběhne v termínu 19. - 22. dubna 2021. Týká se dětí narozených mezi 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče dětí, kteří chtějí požádat o odklad povinné školní docházky, podají v době zápisu žádost o odklad.

Ve školním roce 2021/2022 se budou otevírat 2 třídy s kapacitou 24 žáků. Třídní učitelky budou Mgr. Lenka Fialková a Mgr. Ivana Tyllerová.

Přijetí se uchazečům oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Jde o povinný způsob oznamování. Rozhodnutí se v tom případě oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup - zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby). Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.