Novinky

co se děje aktuálně ve škole. Oznámení, informace, nařízení a rozhodnutí ředitele

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje doplňkové volby zástupce žáků do školské rady